Mamy prawo ochronne na znak towarowy Naszej Hodowli!

                                          White&Lilac*PL         Nareszcie Nasza nazwa hodowli, znak towarowy słowno-graficzny doczekał się udzielenia prawa ochronnego przez Urząd Patentowy …

Czytaj Dalej